Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderErhvervBL MotorserviceKliphusetStarup AutoserviceForeningerForeningen til bevarelse og formidling af natur og kulturmiljøet i de danske skove.Helle SvømmeklubHolme Ådalens Afgræsningforening HyttebyenInteressegruppenMultihusetNATUR-HUSETspejder Starup-Tofterup ddsStarup FiskeriforeningStarup IdrætsforeningStarup MissionshusStarup Sogns BorgerforeningStarup Sogns LokalarkivStarup VenstreforeningStarup-Tofterup Efterløns- og PensionistforeningUdviklingsgrupperVestjysk SvæveflyveklubInstitutioner Helle PlejecenterBogbussenStarup BørnehaveStarup Kirke og MenighedsrådStarup SFOStarup SkoleNaturuniversitetOm Artikler Om Starup - TofterupBorgerbladetGrundeHuse og Ejendomme Om Starup-Tofterup og omegn ServiceBorgerforeningens teltGenbrugspladsen HjertestarterVandrestier Gamle stadion og nr. StarupHolme Ådal Langs holme Å til Puglund Starup ByTil sdr. Starup Plantage Vestterp og Tofterupmarkvej til Starup Kontakt Flyt Til Starup - TofterupKontakt PressegruppenRettelser Starup
Starup-Tofterup
Foto:

Indkaldelse til generalforsamling

Holme Ådalens Afgræsningsforening

Holme Ådalens Afgræsningsforening

Torsdag d. 21. april 2022, kl. 19.00

Multihuset, Smedebakken 16, Starup, 7200 Grindsted.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent. 
  2. Bestyrelsens beretning. 
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 
  4. Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. 
  5. Foreningens udvikling – åben debat. 
  6. Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf. 
  7. Valg til bestyrelse og en suppleant: På valg fra bestyrelsen er: Vagn Kristiansen og Lars Lauritsen. Brian Jeppesen (kasserer) indvilgede sidste år, at fortsætte i bestyrelsen frem til dette års generalforsamling. Der skal derfor vælges et medlem til bestyrelsen gældende for et år.
  8. Valg af revisor og en revisorsuppleant. På valg er Carsten Skjødt og Mikkel Ottesen. 
  9. Eventuelt. 

 

Af hensyn til forplejningen bedes tilmelding til generalforsamlingen ske senest tirsdag den 19. april til graesningsforening@hotmail.com eller på 40345630.

 

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

  1. Lars Lauritsen
søndag 3 apr 2022 - Helle Mare Nielsen