Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderErhvervBL MotorserviceKliphusetStarup AutoserviceForeningerForeningen til bevarelse og formidling af natur og kulturmiljøet i de danske skove.Helle SvømmeklubHolme Ådalens Afgræsningforening HyttebyenInteressegruppenMultihusetNATUR-HUSETNaturlig Formspejder Starup-Tofterup ddsStarup FiskeriforeningStarup IdrætsforeningStarup MissionshusStarup Sogns BorgerforeningStarup Sogns LokalarkivStarup VenstreforeningStarup-Tofterup Efterløns- og PensionistforeningUdviklingsgrupperVestjysk SvæveflyveklubInstitutioner Helle PlejecenterBogbussenStarup BørnehaveStarup Kirke og MenighedsrådStarup SFOStarup SkoleOm Artikler Om Starup - TofterupBorgerbladetGrundeHuse og Ejendomme NaturuniversitetOm Starup-Tofterup og omegn ServiceBorgerforeningens teltGenbrugspladsen HjertestarterVandrestier Gamle stadion og nr. StarupHolme Ådal Langs holme Å til Puglund Starup ByTil sdr. Starup Plantage Vestterp og Tofterupmarkvej til Starup Kontakt Flyt Til Starup - TofterupKontakt PressegruppenRettelser Starup

Her vil du også kunne finde oplysninger om borgerbladet og om borgerbladets redaktion, layout og trykning.

Har du indlæg til borgerbladet eller annoncer, som du gerne vil have med i borgerbladet, skal du blot maile dit materiale til flg. adresse:

borgerbladet@tofterup.dk   

Ansvarshavende redaktør:   Lia de Sain

Opsætning og layout:   Børge Konstmann

 

Borgerbladet udkommer 5 - 6 gange om året.

Borgerbladet bliver omdelt af 6. klasse på Starup Skole, som på denne måde indtjener et økonomisk tilskud til klassens traditionsrige lejrskoletur til Bornholm.

 

Borgerbladet forfattes af medlemmer af borgerforeningens bestyrelse samt eksterne skribenter.

Borgerforeningens bestyrelse har ene og alene ansvaret for indholdet i de artikler, som er skrevet af medlemmer af borgerforeningens bestyrelse.

Eksterne skribenter har personligt ansvar for hvad de måtte skrive.

Borgerbladets annoncører har ansvaret for annoncernes indhold og ordlyd.

 

Se sidste nummer af borgerbladet ved at klikke her.

 Tilmeld din kontingent til borgerforeningen 

Dine oplysninger er fortrolige og sendes på samme sikre måde, som bruges til betalinger via internettet.

I bunden af tilmeldingsvinduet ses et lille hængelås-ikon, som viser, at du er på en sikker server.

Desuden foregår din tilmelding på en krypteret linje.

Det vil sige, at ingen kan læse eller indsætte oplysninger i de informationer, der udveksles mellem dig og Betalingsservice.