Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderErhvervBL MotorserviceKliphusetStarup AutoserviceForeningerForeningen til bevarelse og formidling af natur og kulturmiljøet i de danske skove.Helle SvømmeklubHolme Ådalens Afgræsningforening HyttebyenInteressegruppenMultihusetNATUR-HUSETspejder Starup-Tofterup ddsStarup FiskeriforeningStarup IdrætsforeningStarup MissionshusStarup Sogns BorgerforeningStarup Sogns LokalarkivStarup VenstreforeningStarup-Tofterup Efterløns- og PensionistforeningUdviklingsgrupperVestjysk SvæveflyveklubInstitutioner Helle PlejecenterBogbussenStarup BørnehaveStarup Kirke og MenighedsrådStarup SFOStarup SkoleOm Artikler Om Starup - TofterupBorgerbladetGrundeHuse og Ejendomme Om Starup-Tofterup og omegn ServiceBorgerforeningens teltGenbrugspladsen HjertestarterVandrestier Gamle stadion og nr. StarupHolme Ådal Langs holme Å til Puglund Starup ByTil sdr. Starup Plantage Vestterp og Tofterupmarkvej til Starup Kontakt Flyt Til Starup - TofterupKontakt Pressegruppen
Starup Sogns Lokalarkiv
Vi har 1000 års historie for Starup -nu skal du bare høre...
Default image

 

 

Vi har i bestyrelsen et stort ønske om bevaring af

FORTID – NUTID – og FREMTID,

så derfor STØT OP OM ARKIVET. Vi håber, at rigtig mange vil være medlem og støtte arbejdet med at forvalte vores historie.

Medlemskab koster 50,- kr. pr. person og 100,- kr. pr. husstand.

Indbetaling kan foretages på omdelte girokort, via netbank reg.nr. 5951 kto.nr. 1056752 med angivelse af navn på indbetaler eller til Regnskabsfører Niels Verner Jensen, Parallelvej 5, Tofterup Tlf 6176 0503.

Bestyrelsen:

Formand:

Hans-Erik Thomsen

Tlf. 2624 5791

Næstformand:

Marie Schultz

Tlf. 5178 9284

Sekretær:

Inge Nielsen

Tlf. 2947 7345

Medlem:

Birte Smidt

Tlf. 2617 9293

Medlem:

Erik Jensen

Tlf. 2361 7361

Regnskabsf.

Niels V. Jensen

Tlf. 6176 0503

Arkibas:

Arkivprogrammet Arkibas er nu offentlig tilgængelig, og man kan gå på nettet under adressen ARKIV.DK og søge i vore og andre arkivers registreringer.

 

ARKIVETS ÅBNINGSTIDER:

Har du lyst til at se arkivet og sognets historie, har vi åbent på følgende tidspunkter:

1. tirsdag i måneden fra

kl. 14.00 til kl. 16.00.

   

 

Henvendelse: Kan ske til bestyrelsen.

Prisliste ved udlevering af kopier og materialer:

50 kr. for billeder på USB-stik (medbring selv USB-stik).

50 kr. for billeder tilsendt på mail.

5 kr. pr. stk. for fotokopier.

Arkivet er beliggende på:

Første etage på Helle Plejecenter, over køkkenet.

Vinkelvej 2, Tofterup

7200 Grindsted

Ring på dørklokken.

 

E-mail: arkivstarup@gmail.com

 

                                 

Parti fra Tofterup fra ca. 1957-58                      Starup Mølle ca. 1920

 

 

  • 2  Formålet med V. Starup Sogns Lokalarkiv er at:
  • Drive et lokalhistorisk arkiv, der har til formål at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billede og lydoptagelser samt andre data af ikke statslig proveniens, der har tilknytning til Vester Starup sogn og omegn
  • Stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed. 
  • Udbrede kendskabet til Vester Starup sogn og omegns (kultur)historie og at styrke interessen for arbejdsområdets historie